Våre tjenester

Vår rolle som totalentreprenør innebærer kapasitet til å gjennomføre alt fra grunnarbeid til ferdigstilling av byggeoppdraget. DONAR har dyktige fagarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring innen kompliserte betong og murerarbeid.

Arbeidet utføres vanligvis som en del av totalentrepriser på oppdrag fra tiltakshaver, eller i forbindelse med egne prosjekter. Ved kontinuerlig å styrke vår posisjon som en dyktig aktør innen dette fagområdet, skal DONAR være en foretrukket totalentreprenør for private og offentlige byggherrer.

DONAR er en entreprenør med fokus på utvikling av faglig og teknisk kunnskap. Dette gjør oss meget dyktige på gjennomføring av kompliserte og krevende rehabiliteringsprosjekter.

Allsidighet er vår styrke – vi har bred kompetanse innen utvendig og innvendig rehabilitering av alle typer bygg. DONAR har dyktige fagarbeidere med bred kompetanse og lang erfaring innen kompliserte tømmer og  murerarbeid. DONAR har vært engasjert i rehabilitering av boliger, skoler, sykehus, alders- og sykehjem, kontorbygg og ulike offentlige bygninger.

Vi utfører alt av mur og puss arbeider. Vi har lang og bred erfaring med rehabilitering av fasader på både mur- og betongbygninger. Vi har egne ressurser på alt fra kartlegging, skaderegistrering, malingsfjerning, skadereparasjon, muring, pussing og slemming. Alle øvrige fag kan engasjeres og styres av oss i en generalentreprise/ totalentreprise.

Vi har lang erfaring med antikvarisk restaurering av vernede og fredede bygg. Vår erfaring har gitt oss muligheten til å restaurere noen av Bergens mest verdifulle kulturminner. Disse prosjektene foregår i tett samarbeid med Riksantikvar/ Byantikvar/ Kulturminne ansvarlige. Vi har egne ressurser på sandblåsing av fasader og detaljer, kopiering av ornamenter, kopiering av pusstrekninger, skadereparasjon, muring, pussing og slemming. I tillegg er vi godt orientert i markedet og henter inn underentreprenører med nødvendig kompetanse og erfaring i fag som f.eks. snekker, blikkenslager, smed, maler og glass.

Vi utfører både delentrepriser og totalentrepriser. Dette inkluderer alt fra grunnarbeid til ferdigstilling av bygg. Vi utfører prosjekter for private og offentlige byggherrer. Med våre samarbeidspartnere har vi kapasitet til å ferdigstille alle typer bygg som leilighetsprosjekter- blokker, rekkehus, kontorer og omsorgsboliger. DONAR er derfor et naturlig valg for private og offentlige oppdragsgivere i byggmarkedet.