Kunden i fokus

Vi ønsker fornøyde kunder! Med gode prosesser fra tilbudsfase til ferdigstillelse sørger vi for godt kvalifiserte arbeidstagere og rett kvalitet for å få jobben gjort. Vårt hovedmål er å levere et produkt som tilfredsstiller kundenes krav og forventninger til kvalitet, tidsforbruk og kostnader.

ISO 9001:2015

Donar AS er en ISO 9001:2015 sertifisert bedrift. Vi imøtekommer standardens kvalitetskrav med hensyn til dokumentasjon, gjennomføring og drift. Donar AS har etablert et godt ledelsessystem for å sikre effektiv og riktig utførelse av våre prosjekter i samarbeid med våre interesseparter.

Kvalitet er en meget viktig del av virksomheten. Kravene til ledelsessystem for kvalitet er tilpasset bedriftens organisasjon, type oppgaver og kunde uavhengig av størrelse og vanskelighetsgrad. Ledelsen er ansvarlig for å sikre at vi til enhver tid har kvalifiserte medarbeidere med riktig kompetanse og opplæring. Den ansvarlige for det enkelte prosjekt sørger for at de interne systemene blir ivaretatt.

ISO 14001:2015

Donar AS er ISO 14001:2015 sertifisert. Donar har etablert et godt ledelsessystem for miljø for å sikre fornuftige og bærekraftige valg. Formålet med ledelsessystemet for miljø er å beskytte miljøet og reagere på endrede miljøforhold. Sammen med våre interesseparter ønsker vi å øke vår kunnskap og vårt engasjement for å begrense vår påvirkning på miljøet.

Sentral Godkjenning

Donar har sentral godkjenning etter det nye regelverket for utførelse i flere ansvarsområder. Det stilles strenge krav til godt dokumentert egenkontroll og krav til vurdering og kontroll av våre samarbeidspartnere for å få søknad om sentral godkjenning.

HMS

Målsetting for HMS ved vår virksomhet skal være retningsgivende for alt vi foretar oss i vårt daglige arbeid. I forkant av alle prosjekter utformes det en HMS-plan. Systemet vårt inneholder bedriftens målsetting for HMS-arbeidet, oversikt over intern vernetjeneste, risikovurderinger, instrukser og rutiner for å ivareta HMS i virksomhetens oppdrag. Systemet inneholder kartleggings- og avviksregistreringsverktøy som er med på å kvalitetssikre virksomhetens aktiviteter for å nå målet vi har satt oss.

Lærlinger

DONAR er godkjent som opplæringsbedrift for tømrer-, murer-, betong- og grunnarbeidsfaget.

Donar AS

Espehaugen 40, 5258 Blomsterdalen
Hordaland, Norway

Åpne lokasjon i Google Maps


Sosiale medier

Åpningstider

Man - Fre: 0730 - 1530
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no

lukk

Donar AS

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no