DONAR AS har for Bergen Kommune, etat for utbygging, demontert og gjenoppbygget Haugeveien barnehage i en generalentreprise.

Arbeidene bestod av følgende:

Barnehage Haugeveien 40:Masseutskifting av hele området. Demontering og gjenoppbygging på ny grunnmur av eksisterende trebygning oppført i 1650. (Etter TEK 10) Tilstøtende nybygg i betong/tre med gangbro mellom byggene. Dette bygget har passivhusstandard. Komplett med lekeapparater og lekeplasser. Inngjerding av område. Innredning med skaper, kjøkken etc Det gamle huset skal eksteriørmessig fremstå omtrent som det så ut ca 1910. Areal ca 820 m2

Lekestue i parken:Eksisterende lekestue rives og det bygges ny fullisolert varmestue i Nordnesparken. Areal ca 80 m2

Arkitekt, Lund & Laastad Arkitekter AS.Fakta

  • Sted: Haugeveien 40, 5005 Bergen
  • Tiltakshaver: Bergen kommune, etat for utbygging
  • Kontraktssum: kr 29 mill. eks.mva
  • Byggetid: sept 2014 til mai 2016.

Ledelse

  • Prosjektleder: Magnus Halsør
  • Formann: Pål Dyngeland
  • Bas tømrer: Fabian Myslinski
  • Bas betong: Stanislaw Mielczarek

Donar AS

Espehaugen 40, 5258 Blomsterdalen
Hordaland, Norway

Åpne lokasjon i Google Maps


Sosiale medier

Åpningstider

Man - Fre: 0730 - 1530
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no

lukk

Donar AS

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no