Donar AS har for Haraldsplass Diakonale Stiftelse gjennomført en tilretteleggings- entreprise i forbindelse med et planlagt nytt sengebygg. Arbeidene ble gjennomført i en generalentreprise. 

Formålet med entreprisen er å etablere en midlertidig rømningstrapp fra nytt parkeringsanlegg i fjellhall. Det skal graves ca 3500 m³ løsmasser og sprenges ca 800 m³ berg for å komme ned på nivå med gangtunnel fra parkeringsanlegg.

For å sikre masser mot grave-området skal det etableres en rørvegg av stålrør som borres gjennom løsmasser og inn i berg, med en senteravstand på 70 cm. Massene mellom rørene sikres med sprøytebetong.

Etter grave- og sprengearbeidende er ferdig, etableres midlertidig rømningstrapp, med tilhørende søyler, gulv, vegger og dekker i betong. Før arbeidene starter skal trafikksituasjonen rundt Haraldsplass Diakonale Sykehus legges om for å ta hensyn til både besøkende, utrykningskjøretøy og gangtrafikk.Fakta

  • Sted: Ulriksdal 8, 5009 Bergen
  • Tiltakshaver: Haraldsplass Diakonale Stiftelse
  • Kontraktssum: 10 mill eks mva
  • Byggetid: Sept 2015 - Mars 2016

Ledelse

  • Prosjektleder: Endre A. Øren
  • Anleggsleder: Christoph Hild

Donar AS

Espehaugen 40, 5258 Blomsterdalen
Hordaland, Norway

Åpne lokasjon i Google Maps


Sosiale medier

Åpningstider

Man - Fre: 0730 - 1530
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no

lukk

Donar AS

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no