Donar AS har for Statens vegvesen utført en støyentreprise på nærliggende eiendommer på E 39 parsellen Bjørset-Skei i Jølster kommune i Sogn og Fjordane.

Statens vegvesen, region vest har utbedret E39 på parsellen Bjørset-Skei i Jølster kommune i Sogn og Fjordane. I den forbindelse er Statens vegvesen pliktig til å utføre støytiltak på nærliggende eiendommer som har støy som overstiger grenseverdier fastsatt i reguleringsbestemmelsene for prosjektet.

Donar AS sin avdeling i Førde har utført både utvendig og innvendig fasadetiltak, støyskjerming av uteplasser, etablering av balansert ventilasjon etc. Konkurransen omfattet tiltak på 65 bolighus og 15 fritidshus.

Det ble utført fasadetiltak på 58 enheter. På 53 enheter ble det utført tiltak på uteoppholdsplass. Balansert ventilasjon ble installert i 22 av enhetene.Fakta

  • Sted: Bjørset-Skei i Jølster kommune.
  • Tiltakshaver: Statens vegvesen
  • Kontraktssum: 14.8 mill eks mva
  • Byggetid: 12 mnd

Ledelse

  • Prosjektleder: Endre A. Øren
  • Anleggsleder: Børge Råheim

Donar AS

Espehaugen 40, 5258 Blomsterdalen
Hordaland, Norway

Åpne lokasjon i Google Maps


Sosiale medier

Åpningstider

Man - Fre: 0730 - 1530
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no

lukk

Donar AS

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no