Donar skal for Universitetet i Bergen påta seg levering og utførelse av tømrerarbeider og kunne stå som ansvarlig utførende overfor myndigheter (søknadspliktige tiltak) ved oppdrag i forbindelse med ombygginger, ominnredninger, rehabilitering, oppgraderinger og vedlikehold.

De eiendommene avtalene skal gjelde for: er hovedkontor-, laboratorie-, undervisnings-, biblioteks- og museumsformål. Flere av byggene er verneverdige, hvorav 

ca. 30 bygg er fredet og 3 bygg ligger i verneklasse 2. Totalt er ca. 135 000 m² omfattet av fredningsvedtak. 

Det var 11 konkurrenter og UIB inngår kontrakt med 3 leverandører. Donar AS kom på 2 plass. Fakta

  • Tiltakshaver: Universitetet i Bergen
  • Kontraktssum:
  • Byggetid: 2023 -2025

Ledelse

  • Prosjektleder: Endre A. Øren

Donar AS

Espehaugen 40, 5258 Blomsterdalen
Hordaland, Norway

Åpne lokasjon i Google Maps


Sosiale medier

Åpningstider

Man - Fre: 0730 - 1530
Lørdag: Stengt
Søndag: Stengt

Kontakt oss

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no

lukk

Donar AS

Tlf: 55 98 09 00
post@donar.no